חברי מועצת העיר

סיעהשם ומשפחהדוא"ל
מח"לאריה טל-ראש העיר[email protected]
מח"למוריס אסייג[email protected]
מח"להינדה פרידלמן[email protected]
ש"סכפיר עובדיה[email protected]
ש"סמאיר יוסף[email protected]
ש"סאבי עמרם[email protected]
כח 1אפרת דוד[email protected]
פמוריס בנימין 
עוצמה-ץמיכאל כהן[email protected]
לברוך מריומה 
טבאריה פרג'ון[email protected]
טברוני לניאדו[email protected]
חידוד שחר[email protected]