תשלום ארנונה

ארנונה היא מס לפי חוק המוטל על כל כל שמחזיק בנכס או במקרקעין: חנויות, משרדים, מבני תעשייה, חניונים, קרקעות ועוד. על פי חוק ההסדרים קובעת הכנסת מדי שנה את שיעור העלאת הארונה השנתית ברשויות המקומיות, התעריפים נקבעים לפי סוג הנכס.

תשלום הארונה חל מתחילת השנה האזרחית (ינואר-דצמבר) בכל שנה וניתן לשלם את החוב באמצעות אתר האינטרנט, הגעה למשרדי הקבלה של מחקלת הגביה, הסדרת התשלומים במועד מבטיחה הנחה כוללת ומבטיחה פעילות תקינה של השירותים לתושבים.

אפשרויות תשלום

מעוניינים לשלם את תשלום הארנונה באמצעות האינטרנט, לחצו כאן למעבר לתשלום הארנונה בקליק - לפרטים לחצו כאן

תשלום מראשאזרחים אשר מעוניינים לשם את תשלום הארונה השנתית מראש בתחילת השנה כזאים להנחה של 2% ויקבלו במהלך כל השנה תשלומים רק עבור מים וביוב.
תשלום תקופתיאזרחים הבוחרים לשלם בתשלום תקופתי זה יקבלו חיוב דו-חודשי ואינם זכאים להנחה
הוראת קבעאזרחים הבוחרים לשלם את תשלום הארנונה באמצעות הוראת קבע זכאים להנחה של 2% לכל תשלום, התשלום מתבצע באמצעות הוראת קבע בבנק

מחזיק המשתמש בנכס

מחזיק המשתמש בנכס מחוייב לשלם את תשלומי הארונה על פי חוק ועל בעל הנכס החובה לדווח זאת לרשות המקומית באמצעות חוזה שכירות או הסכם, אם לא התקבל הסכם או חוזה שכירות בעל הנכס הוא זה שמחוייב לשלם את תשלומי הארונה.

מכירת הנכס - שינוי בעלות

בעת מכירת הנכס יש צורך להעביר את הזכויות והחובות של הנכס לבעלים החדשים של הנכס, לצורך כך יש להגיע למשרדי הקבלה עם תשלום חוזה/מכר של הכנס חתום עם עו"ד, מחזיק החלקה בנכס ופרטי הבעלים החדש, תעודות זהות עם ספח, קריאת מד מונה, תצלום נסח טאבו

קריאת מונה מים

קריאת מונה המים מתבצעת כמדי חודשיים בכל רחבי העיר ועל מנת לאפשר קריאה מדוייקת יש צורך לאפשר גישה נוחה לקריאת המונה, במידה ואין גישה למד אז החשבונית תשלח בהערכה צריכת המים אשר מבוססת על תקופות מים לפי חודשים אחרונים ושנים עברו. כל צרכן זכאי ויוכל לבצע קריאת מונה באופן עצמאי ע"י דיווח לרשות המים, וכמו כן זכאי הצרכן לבקש בדיקת מים במקרה של נזילה או צריכה מופרזת.

התקנות ועדת הנחות

שר הפנים מדי שנה מפרסם את התקנות בארונה ומתן שיעור ההנחות המרבי שיוכל הצרכן לקבל והעירייה ראשית להעניק לו אותם, מידי שנה העירייה דואגת לשלוח לכל הצרכנים בישוב את פרוט ההנחות לשנת מס הקרובה ומועדי התשלומים לפי ההנחות שניתן בתשלום שנתי.

העודה הוקמה עפ"י חוק אשר בסמכותה לאשר הנחות בארנונה למי שמחזיק בנכס לפי הקריטריונים שקבועים בחוק וברשויות המקומיות.

לשכת רישום מקרקעין - הנפקת תעודה לטאבו

בהתאם לתקנות תכנון והבניה לפי סעיף 324 תעניק העירייה תעודה אשר מסכמת שכל החובות של הנכס סולקו במלואם. על מנת לפרוע את כל החובות חלים על בכל הנכס לסלק את כל החובות ובניהם: היטל השבחה, תשלומי ארונה ומים, לוועדה לתכנון הבניה ועוד.

את יתרת התשלומים ניתן לשלם במזומן או באמצעות כרטיס אשראי ולא ניתן לשלם בהוראת קבע או בצ'ק.

לקבל תעודה לטאבו יש צורך בשתלום אגרה ויש צורך להצטייד בפריטים הבאים לצורך העברת בעלות הנכס:

  • פרטי מקבל הנכס החדש כולל תעודת זהות
  • העתק חוזה מכר חתום ומאושר ע"י עו"ד
  • קריאת מד מים
  • אישור מחלקת הנדה ו/או וועדה מקומית