טירת כרמל 2035

מפגש שיתוף הציבור – 1.8.2016

לחץ כאן

טירת כרמל – דוח חלופה נבחרת

לחץ כאן

הזמנה למפגש ציבור בתאריך 1.8.2016 – טירת כרמל 2035

לחץ כאן

תכנית מתאר טירת כרמל – סיכום ישיבת תיאום עם תכנית תעש 6.3.16

לחץ כאן

תכנית מתאר טירת כרמל – סיכום ישיבה תכנית מורדות מזרחיים 6.3.16

לחץ כאן

תכנית מתאר טירת כרמל – סיכום ישיבה רצועת חוף הים וקישורים 6.3.16

לחץ כאן

 תכנית מתאר טירת כרמל – סיכום ישיבה מערכת התחבורה 6.3.16

לחץ כאן

תכנית מתאר טירת כרמל – סיכום ישיבה התחדשות עירונית 6.3.16

לחץ כאן

מצגת שיתוף ציבור לתכנית מתאר לטירת כרמל

לחץ כאן

הזמנה למפגש בנושא תכנית מתאר כוללת בתאריך 2/7/2015

לחץ כאן

הסבר לתכנית המתאר

לחץ כאן

הזמנה למפגש ציבור בתאריך 2/7/2015

לחץ כאן