עדכון תעריפי האגרה במנהרות הכרמל לשנת 2021

החל מ- 01/01/2021 י"ז בטבת התשפ"א, יבוצע עדכון לתעריפי הנסיעות באמצעות מנהרות הכרמל. בהתאם להסכם ולהנחיות החל מתחילת השנה האזרחית (01/01/2021) יועדכנו המחירים והתעריפים לפי הפירוט הבא בטבלה.
להלן תעריפי הנסיעה החדשים לשנת 2021:

 מנוישאינו במנוי
רכב פרטי8.05 ₪, 7.01 ₪9.91 ₪, 9.91 ₪
רכב ציבורי29.85 ₪, 29.80 ₪29.85 ₪, 29.80 ₪
משאית עד 12 טון 49.75 ₪, 39.76 ₪49.75 ₪, 39.76 ₪
משאית מעל 12 טון 49.75 ₪, 49.69 ₪49.75 ₪, 49.69 ₪