מוכנות לחירום

מידע בעת חירוםאתר
אתר פיקוד העורףלינק לאתר
פייסבוק פיקוד העורףלינק לאתר
מד"א ארצילינק לאתר
מכבי אש ארצילינק לאתר
משטרה ארצילינק לאתר
התמודדות עם רעידות אדמהלינק לאתר
התמודדות עם נפילות טילים ורקטותלינק לאתר

אזור התגוננות בטירת כרמל: 79

יש לנו דקה אחת מרגע שמיעת הצפירה להתגונן, רק דקה אחת להתגונן!!!