ראשי דבר ראש העיר אודות העיר  צור קשר
 
 

   צור קשר

מען למכתבים: הרצל 6 טירת כרמל                 

  טלפון דואר אלקטרוני
מוקד עירוני ותלונות הציבור

106

8547006-7

moked@tirat-carmel.muni.il
מרכזיית העירייה 8547000  
לשכת ראש העיר 8547021 lishkatc@tirat-carmel.muni.il
מזכירות העירייה 8547025  
דובר העירייה 8547033/041 yafad@tirat-carmel.muni.il
המחלקה לשירותים חברתיים    
מנהלת ומזכירות 8573232  
בית יה"ל 8580090  
תחנה לטיפול משפחתי 8573308  
מע"ש 8580658  
מתאמת עירונית למאבק בסמים 8576199  
המחלקה לחינוך    
מזכירות 8547028 yael@tirat-carmel.muni.il
amiw@tirat-carmel.muni.il
מנהלת מדור גני ילדים 8547002 yoli@tirat-carmel.muni.il
קצין ביקור סדיר 8547216
8547045
zion_s@tirat-carmel.muni.il
 limorh@tirat-carmel.muni.il
אחראית סל תרבות 8571653  
השרות הפסיכולוגי החינוכי העירוני 8570629  
מתי"א 8572699  
מרכז הפעו"ט 8575216  
מרכז טיפולי 8571432  
ספריה ציבורית / עירונית 8574860  
אשכול פיס 8570391  
קונסרבטוריון 8574787  
מחלקת הנדסה    
מהנדס העיר ומזכירות 8572460  
תחזוקה וחשמל (תאורת רחובות) 8572612  
טיפול במים / ביוב 8570808  
רישוי עסקים 8576138 shai-rishui@tirat-carmel.muni.il
המחלקה לחזות פני העיר    
מנהל ומזכירות 8576282  
אחראי גינון 8576138  
אחראי ניקוי רחובות 8576282  
רופא וטרינרי 8576138  
תברואה 8576138  
קצין בטחון ופיקוח    
מנהל ומזכירות 8547011  
פיקוח עירוני 8547036  
גזברות    
גזבר ומזכירות 8547051  
הנהלת חשבונות 8547054/55  
קופה 8547056  
גבייה (ארנונה, מים ואגרות) 8547047  
     
מבקר העירייה 8547041  

לדף הראשי                                                                                                  עדכון 06/11/2014