צור קשר

העירייה

טלפון

דואר אלקטרוני

מוקד עירוני ופניות הציבור

7794700

106 (מקווי טלפון הוט ובזק)

 moked@tirat-carmel.muni.il

מרכזיית ומודעין העירייה

8547000

לשכת ראש העיר

8547022/1

lishkatc@tirat-carmel.muni.il

מזכירות העירייה

8547025

משאבי אנוש

8547032/4/5

יועץ משפטי לעירייה

8547039

מכרזים – קול קורא

8547057

דובר העירייה

8547033/041

yafad@tirat-carmel.muni.il

מדור שכר

8547012/62

רכש – אורלי

8547030

אחראית ביטוחים – דורית

8547031

 

המחלקה לשירותים חברתיים

טלפון

דואר אלקטרוני

 מנהלת ומזכירות

 8573232

 trevaha@tirat-carmel.muni.il

 בית יה"ל

 8580090

 betyahel@betyahel.org

 תחנה לטיפול משפחתי

 8573308

 beresh11@netvision.net.il

 מע"ש

 8580658

 maashotam@tirat-carmel.muni.il

 מתאמת עירונית למאבק בסמים

 8576199

 

המחלקה לחינוך

טלפון

דואר אלקטרוני

 מזכירות

8547028/7

yael@tirat-carmel.muni.il

מחלקת נוער

8547016

zion_s@tirat-carmel.muni.il 

 מנהלת מדור גני ילדים

8547002

yoli@tirat-carmel.muni.il

ענף הסעות

8547044

צהרוניים

04-8146763

 קצין ביקור סדיר

8547003

8547045

 nev@tirat-carmel.muni.il

limorh@tirat-carmel.muni.il

 מנהלת סל תרבות עירוני

 8571653

 השרות הפסיכולוגי החינוכי העירוני

 8570629

 מתי"א

 8572699

 מרכז הפעו"ט

 8575216

 hapaot@netvision.net.il

 מרכז טיפולי

 8571432

 ldcenter@walla.com

 ספריה ציבורית / עירונית

 8574860

 library@tirat-carmel.muni.il

אשכול פיס

 8570391

קונסרבטוריון

 8574787

 

מחלקת הנדסה

טלפון

דואר אלקטרוני

 מהנדס העיר ומזכירות

 8572460

 rikad@tirat-carmel.muni.il

האגודה לתרבות הדיור – פירחה

04-7708267

 תחזוקה וחשמל (תאורת רחובות)

 8572612

 rikad@tirat-carmel.muni.il

 טיפול במים / ביוב

 8570808

 רישוי עסקים ושילוט

 7708246

 7708243

 7708242

 

 rishui@tirat-carmel.muni.il

 

המחלקה לחזות פני העיר ותברואה

טלפון

דואר אלקטרוני

 מנהל ומזכירות

 8576138

 tav@tirat-carmel.muni.il

 אחראי גינון

 7708250

 אחראי ניקוי רחובות

 8576282

 tav@tirat-carmel.muni.il

 רופא וטרינרי

 7708256

נא לפנות טלפונית

מחזור ואיכות הסביבה

 

 7708252

 7708255

 7708253

 tav@tirat-carmel.muni.il

 

קצין בטחון ופיקוח

טלפון

דואר אלקטרוני

 מנהל ומזכירות

 8547011

 פיקוח עירוני

8547061

  adil@tirat-carmel.muni.il

גזברות

טלפון

דואר אלקטרוני

 גזבר ומזכירות

 8547051

 smadarc@tirat-carmel.muni.il

 הנהלת חשבונות

 8547054/55/18

 malka@tirat-carmel.muni.il

 קופה

 8547056

 גבייה (ארנונה, אגרות)

 8547047

  gvia@tirat-carmel.muni.il

 

מבקר העירייה

טלפון

דואר אלקטרוני

 מבקר העירייה

 8547037

 yairz@tirat-carmel.muni.il

ועד עובדים

טלפון

דואר אלקטרוני

מזכירת ועד עובדים

 8547059

 vaad@tirat-carmel.muni.il

 פרטים נוספים ניתן למצוא תחת אגפים ומחלקות