מחלקת משאבי אנוש

שם

תפקיד

טלפון

רחלי מקובסקי

מנהלת משאבי אנוש

04-8547035

שני אטיאס

אחראית נושא רישום זמנים

04-8547034

איזבל אטיאס

פקידת מחלקה

04-8547034

יעדי המחלקה:

מחלקת משאבי אנוש מטפלת בכל הקשור במשאב האנושי בארגון.

פעילות המחלקה כוללת: גיוס עובדים, מיון וקליטת עובדים, סיום העסקה, רציפות זכויות ומיצוי זכויות בעת פרישה, תקנות ותנאי שירות, ביקורת נוכחות, כוח אדם בחירום.