פרוטוקול ישיבות מועצה

הזמנה לישיבת מועצה 10.12

תיקון הזמנה לישיבת מועצת עיר 23.11 – 1

תיקון הזמנה לישיבת מועצת עיר 23.11 – 2

תאריך

סטאטוס

מס' ישיבה (קובץ להורדה)

הקלטת הישיבה

23/11/2017

שלא מן המניין

989

23/11/2017

שלא מן המניין

988

 12/11/2017

שלא מן המניין

987

8/11/2017

מן המניין

986

23/10/2017

שלא מן המניין

985

25/9/2017

שלא מן המניין

984

25/9/2017

שלא מן המניין

983

31/8/2017

מן המניין

982

23/7/2017

שלא מן המניין

981

13/7/2017

מן המניין

980

12/6/2017

שלא מן המניין

979

 בהמשך ההקלטה (יחד עם 978)

12/6/2017

מן המניין

978

17/5/2017

מן המניין

977

20/3/2017

שלא מן המניין

976

 20/3/2017

שלא  מן המניין

975

8/3/2017

שלא  מן המניין

974

8/3/2017

מן המניין

973

1/2/2017

מן המניין

972

4/1/2017

מן המניין

971

23/11/2016

שלא מן המניין

970

2/11/2016

מן המניין

969

7/9/2016

מן המניין

968

31/8/2016

שלא מן המניין

967

16/8/2016

שלא מן המניין

966

04/8/2016

מן המניין

965

07/7/2016

מן המניין

964

16/6/2016

שלא מן המניין

963

16/6/2016

שלא מן המניין

962

1/6/2016

מן המניין

961

15/5/2016

שלא מן המניין

960

21/4/2016

מן המניין

959

17/3/2016

מן המניין

958

22/2/2016

מן המניין

957

18/1/2016

מן המניין

956

17/12/2015

מן המניין

955

02/12/2015

מן המניין

954

11/11/2015

 מן המניין

953

11/11/2015

 מן המניין

952

11/11/2015

שלא מן המניין

951

27/10/2015

שלא מן המניין

950

 

2/9/2015

מן המניין

949

 

5/8/2015

מן המניין

948

15/7/2015

שלא מן המניין

947

1/7/2015

מן המניין

946

24/6/2015

שלא מן המניין

945

24/6/2015

שלא מן המניין

944

8/6/2015

מן המניין

943

17/5/2015

 942

12/01/15

שלא מן המניין

941

25/2/2015

שלא מן המניין

940

 

7/1/2015

מן המניין

938

 

4/12/14

מן המניין

936

 

30/11/14

מן המניין

935

30/11/14

שלא מן המניין

934

5/11/2014

מן המניין

933

1/10/2014

מן המניין

932

10/9/2014

שלא מן המניין

931

10/9/2014

מן המניין

930

6/8/14

מן המניין

929

15/7/14

שלא מן המניין

928

30/6/14

שלא מן המניין

927

16/6/14

שלא מן המניין

926

7/5/14

מן המניין

925

8/4/14

שלא מן המניין

924

19/3/14

שלא מן המניין

923

5/3/14

שלא מן המניין

922

5/3/14

מן המניין

921

23/2/14

שלא מן המניין

920

4/2/14

מן המניין

919

8/1/14

שלא מן המניין

918

1/1/14

מן המניין

917

תאריך

סטאטוס

מס' ישיבה (קובץ להורדה)

הקלטת הישיבה

 12/11/2017

שלא מן המניין

987

 987

8/11/2017

מן המניין

986

23/10/2017

שלא מן המניין

985

25/9/2017

שלא מן המניין

984

25/9/2017

שלא מן המניין

983

31/8/2017

מן המניין

982

23/7/2017

שלא מן המניין

981

13/7/2017

מן המניין

980

12/6/2017

שלא מן המניין

979

 בהמשך ההקלטה (יחד עם 978)

12/6/2017

מן המניין

978

17/5/2017

מן המניין

977

20/3/2017

שלא מן המניין

976

 20/3/2017

שלא  מן המניין

975

8/3/2017

שלא  מן המניין

974

8/3/2017

מן המניין

973

1/2/2017

מן המניין

972

4/1/2017

מן המניין

971

23/11/2016

שלא מן המניין

970

2/11/2016

מן המניין

969

7/9/2016

מן המניין

968

31/8/2016

שלא מן המניין

967

16/8/2016

שלא מן המניין

966

04/8/2016

מן המניין

965

07/7/2016

מן המניין

964

16/6/2016

שלא מן המניין

963

16/6/2016

שלא מן המניין

962

1/6/2016

מן המניין

961

15/5/2016

שלא מן המניין

960

21/4/2016

מן המניין

959

17/3/2016

מן המניין

958

22/2/2016

מן המניין

957

18/1/2016

מן המניין

956

17/12/2015

מן המניין

955

02/12/2015

מן המניין

954

11/11/2015

 מן המניין

953

11/11/2015

 מן המניין

952

11/11/2015

שלא מן המניין

951

27/10/2015

שלא מן המניין

950

 

2/9/2015

מן המניין

949

 

5/8/2015

מן המניין

948

15/7/2015

שלא מן המניין

947

1/7/2015

מן המניין

946

24/6/2015

שלא מן המניין

945

24/6/2015

שלא מן המניין

944

8/6/2015

מן המניין

943

17/5/2015

 942

12/01/15

שלא מן המניין

941

25/2/2015

שלא מן המניין

940

 

7/1/2015

מן המניין

938

 

4/12/14

מן המניין

936

 

30/11/14

מן המניין

935

30/11/14

שלא מן המניין

934

5/11/2014

מן המניין

933

1/10/2014

מן המניין

932

10/9/2014

שלא מן המניין

931

10/9/2014

מן המניין

930

6/8/14

מן המניין

929

15/7/14

שלא מן המניין

928

30/6/14

שלא מן המניין

927

16/6/14

שלא מן המניין

926

7/5/14

מן המניין

925

8/4/14

שלא מן המניין

924

19/3/14

שלא מן המניין

923

5/3/14

שלא מן המניין

922

5/3/14

מן המניין

921

23/2/14

שלא מן המניין

920

4/2/14

מן המניין

919

8/1/14

שלא מן המניין

918

1/1/14

מן המניין

917

תאריך

סטאטוס

מס' ישיבה (קובץ להורדה)

הקלטת הישיבה

 12/11/2017

שלא מן המניין

987

 97

8/11/2017

מן המניין

986

23/10/2017

שלא מן המניין

985

25/9/2017

שלא מן המניין

984

25/9/2017

שלא מן המניין

983

31/8/2017

מן המניין

982

23/7/2017

שלא מן המניין

981

13/7/2017

מן המניין

980

12/6/2017

שלא מן המניין

979

 בהמשך ההקלטה (יחד עם 978)

12/6/2017

מן המניין

978

17/5/2017

מן המניין

977

20/3/2017

שלא מן המניין

976

 20/3/2017

שלא  מן המניין

975

8/3/2017

שלא  מן המניין

974

8/3/2017

מן המניין

973

1/2/2017

מן המניין

972

4/1/2017

מן המניין

971

23/11/2016

שלא מן המניין

970

2/11/2016

מן המניין

969

7/9/2016

מן המניין

968

31/8/2016

שלא מן המניין

967

16/8/2016

שלא מן המניין

966

04/8/2016

מן המניין

965

07/7/2016

מן המניין

964

16/6/2016

שלא מן המניין

963

16/6/2016

שלא מן המניין

962

1/6/2016

מן המניין

961

15/5/2016

שלא מן המניין

960

21/4/2016

מן המניין

959

17/3/2016

מן המניין

958

22/2/2016

מן המניין

957

18/1/2016

מן המניין

956

17/12/2015

מן המניין

955

02/12/2015

מן המניין

954

11/11/2015

 מן המניין

953

11/11/2015

 מן המניין

952

11/11/2015

שלא מן המניין

951

27/10/2015

שלא מן המניין

950

 

2/9/2015

מן המניין

949

 

5/8/2015

מן המניין

948

15/7/2015

שלא מן המניין

947

1/7/2015

מן המניין

946

24/6/2015

שלא מן המניין

945

24/6/2015

שלא מן המניין

944

8/6/2015

מן המניין

943

17/5/2015

 942

12/01/15

שלא מן המניין

941

25/2/2015

שלא מן המניין

940

 

7/1/2015

מן המניין

938

 

4/12/14

מן המניין

936

 

30/11/14

מן המניין

935

30/11/14

שלא מן המניין

934

5/11/2014

מן המניין

933

1/10/2014

מן המניין

932

10/9/2014

שלא מן המניין

931

10/9/2014

מן המניין

930

6/8/14

מן המניין

929

15/7/14

שלא מן המניין

928

30/6/14

שלא מן המניין

927

16/6/14

שלא מן המניין

926

7/5/14

מן המניין

925

8/4/14

שלא מן המניין

924

19/3/14

שלא מן המניין

923

5/3/14

שלא מן המניין

922

5/3/14

מן המניין

921

23/2/14

שלא מן המניין

920

4/2/14

מן המניין

919

8/1/14

שלא מן המניין

918

1/1/14

מן המניין

917