למה חשוב לקבל ייעוץ מעורך דין בנושא ירושה

במציאות שבה אנו חיים, רבים מנסחים צוואה שהוא המסמך החשוב ביותר, אשר מציין לאחר לכתו מן העולם של פלוני אלמוני למי הוא יוריש את עזבונו. לעיתים קיימת התנגדות לצוואה בגין יורש החש מקופח במקרים אלה, יש לפנות אל עורך דין ירושה, אשר יוכל לסייע לכם בהתנגדות. לעיתים, גם אם המצווה היה תחת השפעה בלתי הוגנת ע"י אחד מהיורשים ניתן יהיה להתנגד לצוואה. המקרים הם רבים ולכן, טרם כל נקיטת פעולה בענייני ירושה, עליכם לקבל ייעוץ מעו"ד דיני ירושה, היות ולייעוץ מוקדם, קיימת חשיבות מכרעת יותר מניהול התיק ונקיטת האסטרטגיה המשפטית והגדלת הסיכויים להצלחה במשפט. יש לציין כי היתרון בקבלת ייעוץ מעו"ד ירושה הוא ניסוח הצוואה עצמה, הגדרת היורשים והרכוש וכן הפניה של עוה"ד לייעוץ במיסוי במידה והוא מזהה כי הפניה זו נחוצה, בהתאם לכמות או סוג ההון והעיזבון בכלל

כאשר אחד מהיורשים מתנגד לצוואה, הוא יהיה אמור לכלול את עילת ההתנגדות לצוואה על פי הקבוע בחוק. לדוגמא, אם ישנם פגמים בצוואה, העדר כשרות לציווי הצוואה, מעורבות בעת עריכת הצוואה, השפעה בלתי הוגנת, זיוף צוואה וכדומה. ההתנגדות תוגש ע"י עו"ד של המתנגד לצוואה לרשם הירושות כאשר הלה, יעביר את ההכרעה לבימ"ש לענייני משפחה. יש לנמק באמצעות ראיות את הסיבות להתנגדות הצוואה. הבעיה היא, כאשר המצווה אינו בחיים והעדים, לא תמיד יהיו אובייקטיביים. במקרים אלה, עורך דין ירושה, ייעץ לכם לאסוף כמה שיותר ראיות ונתונים, מבלי שיתעורר חשד בצד השני. לדוגמא, כאשר יורש מבקש להגיש התנגדות לצוואה, אפשר לבדוק את כשירותו של המצווה על סמך מסמכים רפואיים המצוי ותוך שימוש דעת בחוות דעת של מומחה אשר כתב את חוות דעתו המקצועית, זמן לא רב טרם מותו של המצווה.

למה חשוב לקבל ייעוץ מעורך דין בנושא ירושה

סכסוכי ירושה – מפגש קשה בין מוות, הון משפחה ומשפט..

סכסוכי ירושה מציתים את הדמיון היות והם מפגישים בין מוות, הון ,משפחה ומשפט. לבטח המצווה לאחר לכתו מן העולם לא יהיה מעוניין לדעת כי אחרי לכתו ילדיו או יורשיו הסתכסכו עד כדי ניתוק קשר. זו הסיבה כי עריכת צוואה, מחייבת תשומת לב מרבית לכמה נתונים מהותיים שיחזקו את מעמדה ובכך, למעשה למנוע ממצב של התנגדות לקיום צוואה. יש לרשום הוראות מדויקות אשר מבטאות באופן ברור וחד משמעי את קיום רצון המצווה. יש לציין, כי הוראות צוואה אינן מתבטאות רק בהורשת העיזבון, כי אם יכולים להתיר ליורשים לעשות דבר מה ואף לאסור עליהם לעשות דבר מה. באופן זה, ניתן יהיה לסייע כאשר נקראת הצוואה מול היורשים ולהבין בעצם מה רצה המצווה וכיצד היה מעוניין שעזבונו יחולק לאחר לכתו.

עורך דין ירושה, ייעץ ללקוחותיו לתעד את מעמד כתיבת הצוואה בווידיאו על מנת לחזק את מעמדה, כך שבעתיד ניתן יהיה להתרשם בצורה ישירה מדברי המנוחה. הראייה החזקה ביותר של הצוואה היא, כאשר היא הופקדה אצל רשם הירושות מה שאומר כי המצווה התכוון למה שכתב בצוואה והיה מעוניין להגן עליה כאשר הפקיד אותה אצל רשם הצוואות.

היתרון בייעוץ ועריכת צוואה אצל עורך דין ירושה

כאשר אדם מתייעץ עם עורך דין ירושה ולאחר מכן עורך צוואה בפני עו"ד המומחה לענייני ירושה כאשר הוא עצמו, משמש כאחד מעדי הצוואה, זוהי למעשה ראיה מכרעת אמינותה ומהימנותה של הצוואה ואמתותה. עורך הדין שעורך את הצוואה, יתעד ויערוך את דבריו של המצווה בפניו וכאשר יהיה צורך, אף יעיד על כך בביהמ"ש..

שר אדם ערך בחייו צוואה, הרי שעזבונו יחולק בהתאם להוראות הצוואה, ולא ליורשיו ע”פ דין. מה קורה כאשר אדם עורך צוואה המנשלת את יורשיו ע”פ דין, את ילדיו למשל, האם זה סוף פסוק?

במידה ומי מהיורשים סבור כי הצוואה אשר מדירה אותו מהירושה אינה סבירה או אינה תואמת את רצון המנוח. הרי שישנה אפשרות להגיש התנגדות לצוואה במטרה להביא לפסילת הצוואה.

כתב ההתנגדות לצו קיום צוואה אמור לכלול את עילות התנגדות לצוואה הקבועות בחוק, כגון: פגמים בצוואה, העדר כשרות לצוות, מעורבות בעריכת הצוואה, השפעה בלתי הוגנת, זיוף צוואה ועוד.

ניתן להגיש התנגדות לצוואה באמצעות עו”ד צוואות וירושות הבקיא בכללי הירושה. ההתנגדות מוגשת לרשם לענייני ירושה, אשר מעביר את ההכרעה לבית המשפט לענייני משפחה.

לא פעם אנו שומעים הן בקרבתנו והן בתקשורת על סכסוכי ירושה, אם בירושה עפ"י דין ואם בירושה מכוח צוואה.

לרוב, הצדדים בסכסוך הינם היורשים הפוטנציאלים, בני המשפחה מקרבה ראשונה של המנוח, אשר העילה לסכסוך ביניהם נובעת מעצם החלוקה של נכסי העיזבון או הדרת אחד מן הצדדים מעיזבונו של המנוח. ניתן לראות כי בעיזבונות עתירי נכסים, הצדדים אף נוקשים יותר וקיים קושי רב בפתרון הסכסוך.

ראוי לציין כי לא רק מחלוקת בעניין הכלכלי היא העילה לסכסוכי יורשים, קיימים גורמים נוספים להיווצרות סכסוך כאמור, וזאת בעיקר כאשר אחד היורשים חש תסכול רב או קיפוח לאורך זמן בתוך התא המשפחתי

הקשר המשפחתי והעובדה שהצדדים בסכסוכי ירושה ברוב המקרים הם מקרבת דם ראשונה, עלול ללבות את היצרים ולגרום להחרפת הקרע שנוצר בין הצדדים זאת לאור העובדה כי הסכסוך אינו גרידא כלכלי אלא קיימים גורמים נוספים, רגשיים ובעלי מתחים רבים שנבנו ביחסים המשפחתיים במשך שנים כפי שצוין לעיל.