מועצת העיר טירת כרמל אישרה את תקציב העירייה לשנת 2017 שעומד על סכום של 190,775,000 ₪

מועצת העיר טירת כרמל אישרה בישיבתה מיום ה-20/03/17 את מסגרת התקציב

לשנת 2017 שהגיש ראש העיר אריה טל. מסגרת התקציב, שעמדה על סכום

של 190,775,000 ₪, אושרה ברוב קולות חברי המועצה שנכחו בישיבה, למעט

חברת המועצה אפרת דוד ששון שנמנעה בהצבעה.

מסגרת התקציב לשנת 2017,  גבוהה בשניים וחצי מיליון ₪ מהתקציב לשנת 2016  שעמד על כ – 188,000,000 ₪ וזאת בשל תוספת כח אדם מצד אחד והעברת מפעל המים והביוב לתאגיד מצד שני.

במסגרת התקציב שאושר ע"י חברי המועצה, הקצתה עיריית טירת כרמל כ- 60 מיליון ₪ לתקצוב המחלקה לחינוך של טירת כרמל ובהם גם מרכיב השכר של עובדי המחלקה. מחלקת הרווחה של עיריית טירת כרמל, תוקצבה בסכום של כ-42 מיליון ₪ לפעילות השוטפת ולתשלום שכר לעובדי המחלקה, כ-80 מיליון ₪ תוקצבו לפעילות מחלקות העירייה השונות ולתשלום השכר של עובדיהן ועוד כתשעה מיליון ₪ הוקצבו לפרעון הלוואות.

בסיום ישיבת המועצה שבה אושרה מסגרת התקציב לשנת 2017, הודה ראש העיר אריה טל לחברי מועצת העיר על תמיכתם במסגרת התקציב שהוגשה לעיונם והביע תקווה שכל חברי המועצה וראש העיר בתוכם, ימשיכו לעשות למען טירת כרמל ותושביה.

אריה 23