עדכון תעריפי האגרה במנהרות הכרמל 07/2018

החל מ- 01/07/2018 ח' בתמוז התשע"ח יעודכנו תעריפי הנסיעה במנהרות הכרמל וזו בהתאם להצמדה למדד המחירים לצרכן, כך נמסרה לנו מהודעה שהתקבלה ובהתאם להנחיות הסכם הזיכיון.
להלן תעריפי הנסיעה:

 מנוישאינו במנוי
תעריף מקטע רכב פרטי7.01 ₪9.94 ₪
תעריף מקטע רכב ציבורי ומשאית קלה29.80 ₪49.69 ₪