יריד התחפושות של מרכז הפעוט 13/02/2018

יריד התחפושות של מרכז הפעוט יתקיים בתאריך 13/02/2018 בשעה 16:00-18:00

יריד התחפושות של מרכז הפעוט יתקיים בתאריך 13/02/2018