אולימפיאדת החלל עש אילן רמון בהשתתפותם של תלמידי שכבה ט

תלמידי שכבה ט' בביה"ס שיפמן משתתפים באולימפיאדת החלל ע"ש אילן רמון ז"ל האסטרונאוט הישראלי הראשון שנהרג בהתרסקות במעבורת החלל "קולומביה". התלמידים ישתתפו באולימפיאדת חקר החלל עם פעילויות עשירות בטכנולוגיה בדרך של תחרות.
תלמידי שכבה ט' נחשפו במהלך התחרות לטכנולוגיות עדכניים מהחלל ובאמצעות התחרות מצאו את הפתרונות לחידות, לאחר סיום התחרות והפעילויות נהנו התלמידים מהרצאתה של רכזת הפיזיקה על מורשתו של אילן רמון ז"ל אשר היווה מודל וסמל לאומי למנהיגות ומצוינות.