תכנית מנטורינג לאקדמאים צעירים ולהנדסאים

תכנית מנטורינג לאקדמאים צעירים ולהנדסאים בשיתוף עם חברת אינטל ובוגרי שלדג, זהו המחזור השני אשר מתקיים במרכז צעירים והון אנושי.
מרכי הערכה פתוחים החחל מתאריך: 01/08/2018
מועד הפתיחה: 07/09/2018
ניתן לקבל פרטים נופים אצל: כרמל יערי - רכזת תכנית תופסים כיון
טלפון: 04-8581406