מזכיר העירייה

מזכיר העיר

שמואל קטוני

מזכירה

בתיה גורנשטיין

כתובת

הרצל 6

טלפון

8547025

פקס

8571722

דוא"ל

shmulik@tirat-carmel.muni.il

 

תחומי טיפול:

מנהל בעל מינוי סטטוטורי, עפ"י פקודת העיריות.

אחראי לנושא המנהל הכללי בעירייה ומשאבי אנוש.

במסגרת תפקידו אחראי לכינוס ועדות העירייה עפ"י חוק ועפ"י הצרכים השוטפים.

מקשר בין החלטות מועצת העיר וביצוע המדיניות ע"י מחלקות העירייה כגוף ביצועי.

אחראי לתחום הביטוח, תיאום משפטי, תפעול שוטף של מערכות המנהלה בעירייה.

בטיפולו ארגון הבחירות לרשות.

מטפל בקשרי החוץ והקשרים עם הערים התאומות של העיר.

אחראי לנושא תכניות עבודה.