יועץ תקשורת

יועץ תקשורת

יורם כרפיס

מזכירה

יפה דניאלי

כתובת

הרצל 6

טלפונים

 8547041

 פקס

 8547043

מזכירות: 8547041

דוא"ל

yk@tirat-carmel.muni.il

דוא"ל מזכירות

yafad@tirat-carmel.muni.il

יעדי המחלקה:

משרד דובר בעירייה מטפל בכל פרסומי העירייה והארגונים הכפופים אליה.
הדובר מוציא הודעות יזומות לעיתונות ולתקשורת האלקטרונית על פעילות העירייה
ומחלקותיה השונות.
משיב על שאלות העיתונאים מכל אמצעי התקשורת.
מייעץ לעובדי העירייה בנושאים הקשורים לפרסום ותדמית.
עונה על שאלות תושבים בנושאים הקשורים לדוברות ותקשורת עירונית.
אחראי על פעילות הסברה וקשר עם התושבים בשעת חירום.