גזבר העירייה

מנהל המחלקה

הרצל רגב

מזכירת המחלקה

סמדר כהן

כתובת

הרצל 6

מס' טלפון

8547051

מס' פקס

8570123

שעות קבלת קהל

בתיאום מראש

דוא"ל

hertzelr@tirat-carmel.muni.il

יעדי המחלקה

הכנת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל של העירייה.

גיוס תקציבים ממקורות ממשלתיים.

אישור ובקרת תשלומים לגופים עירוניים – מוסדות חינוך וכו'.

אחריות הגזבר לכל הנושאים ביחידות המחלקה: גביה, הנהלת חשבונות, שכר ומחשוב.

טיפול בהשגות ובערערים עלפי החוק.

הכנה ועדכון חוקי עזר.

דוחות כספיים:

שם הדו"ח

להורדה

תקציב עיריית טירת כרמל לשנת הכספים 2016

לחץ כאן

דוח כספי שנתי מבוקר 2011

לחץ כאן

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2011

לחץ כאן

דוח כספי שנתי מבוקר 2010

לחץ כאן

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2010

לחץ כאן

דוח כספי שנתי מבוקר 2009

לחץ כאן

דוח כספי שנתי מבוקר 2008

לחץ כאן