הודעה לתושב – טעות בחיוב ארנונה למגורים

בשל טעות דפוס, נפלה טעות בחיוב ארנונה למגורים בחיוב שנתי ובחיוב תקופתי

1-2/2017

 חיוב שגוי זה יתוקן בחשבון תקופתי הקרוב.

לתושבים ששילמו את חשבונות הארנונה השנתית מראש,

יושבו הכספים שנגבו ביתר.

אנו מתנצלים על התקלה

מחלקת גביה

עיריית טירת כרמל

הודעה