דרושים

טופס פרטי מועמד

לחץ כאן להורדת הטופס

 

שם המשרה

דוא"ל לשליחת קו"ח

פירוט המשרה להורדה

 פקח מסייע לשיטור עירוני

 עדי adil@tirat-carmel.muni.il ,לבירורים 053-4944833

 לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

פקח חניה וחוקי עזר – 0.5 משרה

 עדי adil@tirat-carmel.muni.il ,לבירורים 053-4944833

 לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

 עו"ס לעבודה במיתר

 אביב ערם avivkidum@gmail.com ,פקס 04-8575531

 לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

 פסיכולוג חינוכי

 כ"א rachelm@tirat-carmel.muni.il , פקס 04-8571722

 לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לדף מכרזים