דרושים

טופס פרטי מועמד

לחץ כאן להורדת הטופס

 

שם המשרה

דוא"ל לשליחת קו"ח

פירוט המשרה להורדה

 פקח מסייע לשיטור עירוני

 עדי adil@tirat-carmel.muni.il ,לבירורים 053-4944833

לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

פקח חניה וחוקי עזר – 0.5 משרה

 עדי adil@tirat-carmel.muni.il ,לבירורים 053-4944833

לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

 מורות/גננות מטפלות למערך הצהרונים

 מערך צהרונים – מח' חינוך : טלפון 04-8146763פקס 04-8576698  shiran@tirat-carmel.muni.il

 למעבר להודעת המשרה

אחראי נושא אדמינסרטרציה בהון אנושי

מנהלת כ"א rachelm@tirat-carmel.muni.il(עד ה 7/6/17 שעה 12:00 )

לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

מגשר/ת קהילתי לעולים מאתיופיה

שושי לאו shoshit.carmel@gmail.com(עד ה 7/6/17 שעה 12:00 )

לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

רכז אקדמאים צעירים להון אנושי

מנהלת כ"א rachelm@tirat-carmel.muni.il(עד ה 7/6/17 שעה 12:00 )

לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

רכז/ת חיילים משוחררים להון אנושי

מנהלת כ"א rachelm@tirat-carmel.muni.il(עד ה 7/6/17 שעה 12:00 )

לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

עו"ס לעבודה במית"ר

עבור אביב avivkidum@gmail.com

לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

עו"ס צעירים/ות במחלקת השירותים החברתיים נוער וצעירים

קורות חיים ל trevaha@tirat-carmel.muni.il או פקס 04-8573235 עד 15/6/17 ,לבירור 04-6776746

לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

רכז השכלה ליחידה לקידום ושיקום נוער

קורות חיים ניתן לשלוח לפקס מס' 04-8575531 אוavivkidum@gmail.com

לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

מנהל שירות יעוץ לאזרח – טירת כרמל

קורות חיים ל trevaha@tirat-carmel.muni.il או פקס 04-8573235 עד 05/7/17 ,לבירור 04-8573232 שוש לאו או נחמה אבירן

לחץ כאן להורדת פירוט המשרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לדף מכרזים