דף לפעולות ומידע בעת חירום

דף זה יופעל בעת חירום או בתרגילי חירום ויכלול מידע עדכני בזמן אמת

טופס דיווח אירועי חירום לחץ כאן

אתר פיקוד העורף

לחץ כאן

פייסבוק פיקוד העורף

לחץ כאן

מד"א ארצי

לחץ כאן

מכבי אש ארצי

לחץ כאן

משטרה ארצי

לחץ כאן

התמודדות עם רעידות אדמה

לחץ כאן

התמודדות עם נפילות טילים ורקטות

לחץ כאן