ראשי המועצה והעיר

 • משה אידלמן: מרץ 1951 – אפריל 1953. ראש המועצה הממונה הראשון.

 • אברהם טיומקין: אפריל 1953 – אוגוסט 1954. ראש המועצה הנבחר הראשון

 • יוסף אסלן: אוגוסט 1954 – אוגוסט 1959

 • עזרא לניאדו: דצמבר 1959 – דצמבר 1965, אוגוסט 1968 – מרץ 1969

 • נסים חונן: יולי 1969-נובמבר 1969

 • כרמל אליאש: נובמבר 1969 – מאי 1973

 • אברהם אלקלעי: יוני 1973 – פברואר 1974

 • מוריס מזרחי: מאי 1974 – נובמבר 1974

 • יונה ברזני: נובמבר 1974 – פברואר 1976

 • כדורי אהרון: נובמבר 1976 – דצמבר 1978

 • אוני ארבלי: דצמבר 1965 – יולי 1969 – פברואר 1974 – מאי 1974 – פברואר 1976 – אפריל 1976 דצמבר 1978 – דצמבר 1983

 • ראובן בינר: דצמבר 1983 – נובמבר 1993

 • אריה טל: נובמבר 1993 – נובמבר 2003

 • אריה פרג'ון: נובמבר 2003 – ינואר 2009

 • אריה טל: ינואר 2009 – היום