חברי מועצת העיר

סיעהשם ומשפחהדוא"ל
מח"לאריה טל-ראש העירlishkatc@tirat-carmel.muni.il
מח"למוריס אסייגMoris6774@hotmail.com
מח"להינדה פרידלמןhohana@univ.haifa.ac.il
ש"סכפיר עובדיהkfiro@tirat-carmel.muni.il
ש"סמאיר יוסףelikods@gmail.com
ש"סאבי עמרםbeautydepot@013net.net
כח 1אפרת דודefrathon@gmail.com
פמוריס בנימין 
עוצמה-ץמיכאל כהןm.cohen@tirat-carmel.muni.il
לברוך מריומה 
טבאריה פרג'וןarie.farjun@gmail.com
טברוני לניאדוRonil.1202@gmail.com
חידוד שחרori_elad@netvision.net.il