תנועות נוער

מנהל המחלקה ציון סודרי
כתובת הרצל 6
טלפון 04-8547032
פקס 04-8571722
קבלת קהל יום שני
זמני הקבלה 16:00-18:30
דוא"ל zion_s@tirat-carmel.muni.il

בעלי תפקידים

מנהלת שותפויות מרכז הנוער יעל שוורץ
יחידה לקידום ושיקום נוער אביב ארם

בעיר פועלות 4 תנועות נוער

להלן רשימת תנועות הנוער הפועלות בעיר ומיקומיהם:

בני עקיבא בשכונת הרדוף
בית"ר מועדון פיס לנוער בשכונת ויצמן
הצופים ב"ס מורשה לשעבר שכונת גיורא
מחנות עולים במקלט בשכונת ביאליק ובמרכז הנוער

תנועות הנוער עובדות בשיתוף עם עיריית טירת כרמל ועוזרת לנוער למציאת מקומות לפעילות ושימוש במתקנים ציבוריים ומתקנים שבבתי ספר, הרשות מעמידה עבור הנערים תקציב שנתי לכל הפעילויות שהנוער יעסוק בשנה הקרובה ומעניקה להם בית חם ועוזרת להם בכל פניה או הבעיה.

מידי שנה נקלטים כ- 10% בני נוער חדשים לתנועות הנוער השונות ברחבי העיר, הנוער מעודד ליזום ולייצר מגוון רחב של פרוקייטים בעשייה עצמאית. בני הנוער מתנדבים במגוון רחב של מסגרות כגון: כיבוי אש והצלחה, מדא ועוד, שיתוף פעולה במסגרת החינוך החברתי. תנועות הנוער עוזרת בטיפול ומניעת נשירה מהלימודים ומהמסגרות בשילוב הפעילויות ותוך ביצוע פרוייקטים בעשיי ה עצמאית.