שירותים חברתיים

מנהלת המחלקהאיתנה שר-שלום
כתובתוייצמן 71
טלפון04-8573232
פקס04-8573235
קבלת קהלבתיאום מראש
דוא"לtrevaha@tirat-carmel.muni.il