שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה

איתנה שר-שלום

כתובת

וייצמן 71

טלפון

8573232

פקס

8573235

קבלת קהל

בתיאום מראש

דוא"ל

trevaha@tirat-carmel.muni.il

אתר האינטרנט של המחלקה

 http://www.revahatc.org.il/

יעדי המחלקה

מחלקה לשירותיים חברתיים בעיריית טירת כרמל, שותפה בעיצוב המדיניות החברתית בעיר ופועלת לקידום תהליכים חברתיים חיוביים ולצמצום של מצבי סיכון.

חזון השרות של המחלקה:

המחלקה לשירותים חברתיים תפעל למתן שירותים המיועדים לקדם את רווחתם האישית של הפרטים בקהילה ואת רווחת הקהילה כולה.

ערכי השרות:

עובדי המחלקה מחוייבים למתן השירותים תוך הקפדה על כבוד האדם, זכותו ליחס אנושי, הוגן ושוויוני.

עובדי המחלקה מחוייבים למתן שירות מקצועי, איכותי, וזמין למען הלקוחות.

עובדי המחלקה מחוייבים בשמירה על כללי הסודיות והאתיקה המקצועית המחוייבת עלפי חוק העובדים הסוציאלים מיומנות והערכת ביצוע עבודתם.

אוכלוסיית היעד:

המחלקה רואה כאוכלוסיית היעד שלה את כל אוכלוסיית הישוב.

במסגרת זו תנתן עדיפות:

לאוכלוסיות הנמצאות במצבי מצוקה, או במצבי סיכון פיזי ו/או נפשי.

אוכלוסיות הזקוקות ומעוניינות בשיפור איכות חייהן.

פירוט אוכלוסיות היעד:

השרות:

המחלקה מפתחת ומספקת מענים מקצועיים ברמה האישית, המשפחתית,

הקבוצתית והקהילתית. המענים מכוונים לצרכים החומריים, הרגשיים והחברתיים

של הלקוחות, בהתאם למדיניות משרד הרווחה והרשות המקומית ולערכי

העבודה הסוציאלית.

דרכי הסיוע:

סיוע טיפולי: במסגרת זו כלולים כל סוגי השירות הייעוצי, שיחתי המיועד לסייע ללקוחות: פרט, משפחה, או קבוצה, להתמודד ביתר הצלחה עם בעיות אישיות, או בין אישיות שהם מעוניינים בשינוי חיובי לגביהן.

סיוע חומרי: מתן סיוע כספי לרכישת מוצרים, או שרותים, ללקוחות העונים על קריטריונים של נזקקות וזכאות הנקבעים ע"י משרד הרווחה והשרותים החברתיים בהתאם למשאבים הכספיים העומדים לרשות המחלקה.

פיתוח והפעלת מסגרות טיפוליות, שיקומיות וחברתיות שהן חלק ממגוון השירותים שהיא מעמידה לרשות הלקוחות.