שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה איתנה שר-שלום
כתובת וייצמן 71
טלפון 04-8573232
פקס 04-8573235
קבלת קהל בתיאום מראש
דוא"ל trevaha@tirat-carmel.muni.il