משאבי אנוש

מנהלת משאבי אנוש רחלי מקובסקי
טלפון המנהלת 04-8547035
אחראית נושא רישום זמנים שני אטיאס
טלפון אחראית 04-8547034
פקידת מחלקה איזבל אטיאס
טלפון פקידת מחלקה 04-8547034