מחלקת הנדסה

מהנדס העיר – מנהל המחלקה בוריס טיקמן
אדריכלית, מנהלת תחום תכנון מירב רייכמן
מזכירת המחלקה ריקה דדנון
כתובת אצ"ל 38

טלפון 04-8572460

בדיקת תוכניות, אגרות והטילי פיקוח

משרד קבלה אסיה בזנוס
טלפון 04-8572460
פקס 04-8572801
קבלה ראשון-חמישי
יום ב'
שעות קבלה 08:00-12:00
16:00-18:00
דוא"ל asia_b@tirat-carmel.muni.il