מזכיר העירייה

מזכיר העיר שמואל קטוני
מזכירה בתיה גורנשטיין
כתובת הרצל 6
טלפון 04-8547025
פקס 04-8571722
דוא"ל shmulik@tirat-carmel.muni.il