מוקד עירוני 106 לשירותך

מנהלת המוקדליזי סייאג
טלפון04-7794700
טלפון מקוצר106 (בקווי בזק והוט בטירת כרמל)
דוא"לmoked@tirat-carmel.muni.il

אזור התגוננות בטירת כרמל: 79

יש לנו דקה אחת מרגע שמיעת הצפירה להתגונן, רק דקה אחת להתגונן!!!