מוכנות לחירום

מידע בעת חירום אתר
אתר פיקוד העורף לינק לאתר
פייסבוק פיקוד העורף לינק לאתר
מד"א ארצי לינק לאתר
מכבי אש ארצי לינק לאתר
משטרה ארצי לינק לאתר
התמודדות עם רעידות אדמה לינק לאתר
התמודדות עם נפילות טילים ורקטות לינק לאתר

אזור התגוננות בטירת כרמל: 79

יש לנו דקה אחת מרגע שמיעת הצפירה להתגונן, רק דקה אחת להתגונן!!!