לשכת ראש העיר

מנהלת הלשכה אירמה אלואשווילי
מזכירת הלשכה מיטל סרויה
כתובת הרצל 6
טלפון 04-8547022
פקס 04-8547023
קבלת קהל בתיאום מראש
דוא"ל lishkatc@tirat-carmel.muni.il