לשכת ראש העיר

מנהלת הלשכהאירמה אלואשווילי
מזכירת הלשכהמיטל סרויה
כתובתהרצל 6
טלפון04-8547022
פקס04-8547023
קבלת קהלבתיאום מראש
דוא"לlishkatc@tirat-carmel.muni.il