בתי ספר בטירת כרמל

שם בית הספרחטיבות גיללינק לאתר
מ"מ דגניה ע"ש עליזה ארבלייסודילינק לאתר
מ"מ זבולון המריסודילינק לאתר
מ"מ יגאל אלוןיסודילינק לאתר
ממ"ד אפרים צמחיסודילינק לאתר
מ"מ שיפמןחט"ב + תיכוןלינק לאתר
ממ"ד אריאלחט"ב + תיכוןלינק לאתר