בתי ספר בטירת כרמל

שם בית הספר חטיבות גיל לינק לאתר
מ"מ דגניה ע"ש עליזה ארבלי יסודי לינק לאתר
מ"מ זבולון המר יסודי לינק לאתר
מ"מ יגאל אלון יסודי לינק לאתר
ממ"ד אפרים צמח יסודי לינק לאתר
מ"מ שיפמן חט"ב + תיכון לינק לאתר
ממ"ד אריאל חט"ב + תיכון לינק לאתר