הנדסה

מהנדס העיר – מנהל המחלקה

בוריס טיקמן

אדריכלית,

מנהלת תחום תכנון

מירב רייכמן

מזכירת המחלקה

ריקה דדנון

כתובת

אצ"ל 38

בדיקת תכניות, תעריפי אגרות והיטלי פיקוח לחץ כאן

תחומי אחריות:

תכנון עירוני, תכנון וביצוע של מוסדות חינוך ספורט ותרבות, תשתיות, מבני תעשיה,תעסוקה,מסחר ,שירותים ומתקנים הנדסיים. תכנון נוף ושטחים ציבוריים

שיווק קרקע מתוכננת.

בדיקת תוכניות בניה, פיקוח, רישוי בנייה, אגרות והיטלי פיתוח.

תחזוקת התשתיות-כבישים, מדרכות, תאורה, מבני הציבור והשטחים הציבוריים.

ניהול משק המים ותחזוקת מתקני מים, ניקוז וביוב.